Most (z kleku)

Klekneme si na zem a opřeme se dopředu o dlaně, prsty směrem dopředu. Vzepřeme se na rukou i nohou. Jednou nohou se odrazíme a převážíme přes tělo dopředu. To nám pomůže zvednout i druhou nohu a dostaneme se přes stojku (nohy jako v provazu) do mostu.