Most (ze stoje)

Ze stoje si přidřepněte, jako byste si sedali na záchod a jednou rukou se opřete o zem asi metr od kopýtek. Druhou rukou musíte jít přes hlavu tak, aby jste se na první ruce vytočili a dostali se do mostu. Vstát zpět se dá buď obráceným postupem nebo se koleny převážíme mírně dopředu a zvedneme se zpříma.