Stojka na hlavě

Klekneme si, opřeme se o ruce na široko a poté se opřeme o temeno hlavy dopředu před ruce tak, aby základna tvořila trojúhelník. Jednou nohou se odrazíme, trochu převážíme přes tělo, aby jsme snáze zvedli i druhou nohu, ale abychom nepřepadli do mostu. Nohy po té můžeme narovnat nebo dát od sebe a nechat se přeskočit saltem.