Skákání po jedné noze

Skáčeme stejně jako z jedné na druhou, jen bez té druhé, kterou držíme pořád ve vzduchu.