Prohnutý backflip

Prohnutí provádějte teprve po dosažení maximální výšky a snažte se odrážet kolmo vzhůru. Po dosažení maximální výšky se co nejvíce prohněte v zádech a pánev vystrčte dopředu. Hezké je také chytnutí pružin v letu.