Kopnutý backflip

Kopnutí provádějte teprve po dosažení maximální výšky a snažte se odrážet kolmo vzhůru.