Odraz z rozběhu

Rozběhněte se a z odrazové nohy následuje delší skok než byli předchozí. V tomto skoku spojíte ve vzduchu nohy dohromady a následuje snožný skok, ze kterého budete později skákat přes překážky, do dálky nebo do výšky, ale třeba i frontflip nebo barani.