Frontflip

Tento trik je dobré nejdříve zvládnout na trampolíně. Po odrazu leťte co nejdéle kolmo vzhůru za rukama. V nejvyšším bodu výskoku se přitáhněte ke kolenům. Zabalení i rozbalení musí proběhnout vždy na maximum a co nejrychleji.

Pro úplné začátky je dobré zkoušet do měkké duchny nejdříve kotoul z rozeběhu, pak kotoul letmo z přiskákání a nakonec přidávat výšku, abyste postupně překonali strach z obratu přes hlavu.

Frontflip z rozeběhu je jednodušší, z přiskákání se budete méně bát a při seskoku z překážky se nejmén unavíte.

Časté chyby: Příliš brzké zabalení, nedostatečný odraz, ruce při odrazu nesměřují nahoru, ale dopředu.