Běh

Vychází ze skákání z jedné nohy na druhou. Důležité je nepředklánět se a dívat se dopředu. Koleno přední nohy vytahovat vysoko a dopředu, zadní nohu nechat po odrazu chvilku propnutou a zpevněnou, aby vás to vyneslo do vzduchu.