Sideflip

Je nebezpečný na kolena, takže ho na botách zkoušejte teprve po dokonalém zvládnutí na trampolíně. Odraz by měl směřovat kolmo vzhůru a teprve v maximální výšce salto zatočíte do strany. K rotaci stačí dokonalá skrčka v horním maximu a uklonění hlavy s rameny do požadovaného směru.

Jednodušší může být pro většinu lidí z rozeběhu a snožmého odrazu do strany.