Přeskok překážky roznožkou

Nejlépe z rozběhu, ale lze i z rozeskákání. Poměrně snadno přeskočíte vysoké překážky, avšak ne moc široké.