Přeskok překážky bokem

Nejběžnější způsob zdolávání laťky ve skoku vysokém. Pokud chcete zdolat větší výšku, pokrčené nohy vytáhněte ve vodorovné poloze před sebe.