Otočka 180° / 360°

Při rotaci mějte ruce u těla a buďte rovně, pokud se vykloníte ze svislé osy, rotace se zastaví.