Chycení špiček (jedna ruka)

Podobně jako oběma rukama, ale špičky chytněte jen jednou, a druhou natáhněte vzhůru.