Chůze

Narovnat se, dívat se před sebe (nehrbit se, nedívat se pod sebe). Zvedat kolena, došlapovat na rovné chodidlo (nechodit po špičkách ani po patách). Nekřížit nohy. Nebalancovat tělem, ale nohama.